Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Werkconferentie-15-maart-2018

Werkconferentie 15 maart 2018

De terugblik

Op donderdag 15 maart vond de werkconferentie 'It takes a village to raise a child' plaats. Met 200 aanmeldingen beloofde het een mooie dag te worden en dat werd het ook!

Geef je feedback

Vul een korte enquête in over de werkconferentie 'It takes a village to raise a child'. Wat vind je van de inhoud van het programma, hoe is dag verlopen? Waar ben je erg tevreden over en wat wil je ons meegeven? Door jouw feedback te geven, stel je ons in staat om te leren en onszelf te verbeteren. We zien je reactie daarom graag tegemoet. De enquête neemt maximaal 10 minuten van je tijd in beslag. Alvast bedankt voor je medewerking.

Bekijk de aftermovie

Twee studenten van een mediaopleiding registreerden de middag en dat resulteerde in een korte aftermovie, waarin je de sfeer van de dag nog even kunt herbeleven.

 

Foto's

72WerkConferentieAssen-MichaMoes10.jpg72WerkConferentieAssen-MichaMoes9.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes20.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes26.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes43.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes37.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes53.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes29.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes63.jpg 

72WerkConferentieAssen-MichaMoes67.jpg 

Over de workshops

Op het programma stonden 13 workshops. Van enkele workshops is het gelukt om een korte schets te geven van de inhoud.

Werkzame factoren in regievoering op veiligheid

Een interactieve workshop door Cosis en gemeente Hoogeveen waarin helder wordt welke werkzame en welke belemmerende factoren er zijn als er sprake is van een voor het kind onveilige gezinssituatie. Via een rollenspel waarin de betrokkene van Veilig Thuis de moederrol speelde, konden de deelnemers input geven. Er werd een ingewikkelde casus uit de praktijk besproken, waar meerdere partijen bij betrokken waren.  Er werd heel goed stilgestaan bij de effecten van de inzet op de ouder. Timing en oog houden voor uitzonderingen (wanneer gaat het wél goed?)  werden als belangrijk aangeduid.

De 18- / 18+ puzzel

Wat komt er allemaal op je af als je 18 wordt? Je rechtspositie en de financieringsstromen wijzigen. Als er dan ook nog verschillende hulpverleningsinstanties betrokken zijn, zitten er zomaar 10 mensen aan tafel die iets van jouw situatie vinden. Hoe zetten we hier gezamenlijk de goede stappen in, kan het met minder mensen en durven we lef te tonen om datgene te doen wat de cliënt daadwerkelijk helpt. Dit wordt nog extra lastig als we daarmee wat soepel met de `regels` om moeten gaan ten gunste van een goede oplossing voor de cliënt. Zeer verhelderende interactieve workshop waarin we gedwongen worden ons eigen handelen ook eens onder de loep te nemen.

Ervaringsleren; “Interveniëren in het Gezinssysteem'

Tessa van Overbeek acteert als hulpverlener Gerja die bij het gezin op bezoek gaat. Zij vaart hierbij compleet op de aanwijzingen die het publiek geeft over hoe het contact met het gezin aan te gaan. Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe belangrijk concrete aanwijzingen zijn en hoe dit gedragsmatig er uit zou moeten zien. Medewerkers kunnen zo experimenten met interventies binnen dit complexe gezinssysteem. Dit biedt de mogelijkheid om na te denken en te reflecteren op wat nu echt in de praktijk werkt. Doordat een interventie op zijn werkbaarheid is getoetst ontstaat, door het hanteren van deze situatie, meer zelfvertrouwen. Dit levert een oplossingsgerichte houding op bij de medewerkers.

Wat bleek dat er tussen de deelnemers onderling met tijd en wijle een groot verschil is wat de beste interventie zou kunnen zijn, maar ook wanneer deze ingezet zou kunnen worden. Met name rondom het omgaan met het normaal begaafd kind die zelf hulpverlener is, ontstond discussie over hoe het beste samengewerkt kan worden. Sommige hulpverleners gaven daarbij ook ietwat ongemakkelijk te zijn door de aanwezigheid van een 'collega', terwijl anderen al snel juist de stap wilden zetten naar een open dialoog. De open dialoog is uiteindelijk wel waar alle deelnemers naar streefden en te merken was dat het systemisch hulpverlenen toch wel de voorkeur had bij de meeste deelnemers. Tijdens het uitwerken van deze scene, was de insteek om alle gezinsleden te zien, een plek te geven en gezamenlijk op te trekken. Er werd daarbij ook veel gelachen en ondanks dat de meningen uiteen konden lopen, waren alle deelnemers heel respectvol naar elkaar.

Het verschil tussen kunnen en aankunnen
De deelnemers kregen eerst een opdracht met verschillende kleuren ballen. Aan elke kleur bal zat een andere opdracht: de gele naar links, de rode richting de persoon tegenover je. Al snel ontstaat er een chaos in je hoofd. Met de tweede opdracht deden de workshopleiders er nog een stapje bovenop. Ik rap tempo kregen deelnemers 12 opdrachten. Er ontstaat een constant gevoel van stress. Zo voelen cliënten zich dus als ze overvraagd worden! Vervolgens ingegaan op draaglast en beweegschaal.

Presentaties

Van enkele workshops kun je hier de presentaties terugvinden.

De Kinderombudsman en de rechten van een kind.pdf

Een multiproblemgezin wat nu.pdf

Het verschil tussen kunnen en aankunnen.pdf

Invloed van jeugdervaringen op het leven.pdf

Presentatie voor ouders- jeugdervaringen en hersenontwikkeling-2017.pdf

Seksueel Misbruik en mensen met een verstandelijke beperking.pdf

Veiligheid in gezinnen.pdf

Video als instrument om veiligheid te vergroten.pdf

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

'It takes a village to raise a child.'

 Volledig programma e-mail.PNG

 
Datum: Donderdag 15 maart 2018
Locatie: MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1A, 9405 HX Assen.
Tijd: 12:30 tot 17:00

In veel gevallen gaat opvoeden en het bieden van een veilig thuis vanzelf. Er zijn ook kinderen voor wie die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een verstandelijke beperking, armoede, beperkte opvoedingsvaardigheden,
verslaving of een combinatie van problemen in een gezin. Dan komen er instanties aan te pas die samen met andere burgers het dorp vormen waarin het kind veilig kan opgroeien. We nodigen je van harte uit om samen te werken aan een veilige
omgeving voor ieder kind tijdens de werkconferentie: ‘It takes a village to raise a child.'

Download het volledige programma van de werkconferentie.

Programma Werkconferentie.pdf  

KJG gezin.PNG 

Aanmelden voor de workshops


Tijdens de werkconferentie kun je twee workshops bijwonen. Je dient je daarvoor
van tevoren aan te melden. Geef je top vier van workshops door. We proberen je
zo veel mogelijk bij de workshops van je voorkeur in te delen.

Meld je direct aan!

Programma


12:30 uur Inloop
13:00 uur Welkomstwoord
13:05 uur Theater door Crossdynamic en Arne Ehlhardt in gesprek met Erik Smid
14:10 uur Toelichting workshops
14:15 uur Pauze
14:30 uur Workshopronde 1
15:20 uur Pauze
15:40 uur Workshopronde 2
16:30 uur Plenaire terugkoppeling
17:00 uur A fsluiting met hapje en drankje

 

Dagvoorzitter: Arne Ehlhardt


Arne en zijn vrouw hebben twee kinderen. Een dochter van bijna 20 en een zoon van 17, met een meervoudige beperking. Als ouder van een kind met een beperking spreekt hij regelmatig voor studenten van universiteiten en hogescholen, op congressen en bij zorginstellingen. Hij was vier jaar actief om de positie van ouders
en verwanten te versterken voor Dichterbij, de zorgorganisatie waar zijn zoon woont. Zijn vrouw staat in het theater met ‘Lastige ouders’, een theaterstuk gebaseerd op de dagboeken van het gezin. Arne is bosbouwkundige en werkt daarnaast als havenmeester.

Workshops

 

Ervaringsleren; ‘Interveniëren in het Gezinssysteem’

Door Crossdynamic

Erik vertelt en laat momenten uit zijn gezinssysteem zien. Hoe is het om als kind op te groeien met licht verstandelijk beperkte ouders? Op aanwijzingen van de zaal doet een hulpverlener (een acteur) interventies in het gezinssysteem. Hoe kan je deze het beste
vormgeven? Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe belangrijk concrete aanwijzingen zijn en hoe dit gedragsmatig er uit zou moeten zien. Als medewerker kun je zo experimenteren met interventies binnen dit complexe gezinssysteem. Crossdynamic verzorgt ook het eerste onderdeel uit het programma samen met Arne Ehlhardt.

Een Multiprobleemgezin, wat nu?

Door Monique Schaap, Gedragswetenschapper bij Cosis


Als je te maken hebt met multiprobleemgezinnen dan weet je dat hulpverlening vaak moeizaam verloopt. De samenwerking met deze gezinnen is ingewikkeld of het hulpverleningssysteem is vastgelopen door de complexiteit, de intensiteit of
de samenwerking. Door de stress die de problemen met zich meebrengen, is er vaak onvoldoende ruimte voor de opvoeding van de kinderen. Met een interactieve workshop over het begeleiden van multiprobleemgezinnen, vertelt Monique over casuïstiek en de werkwijze.

Veiligheid in gezinnen

Door Theo Klooster van Bureau Inzicht en Margriet Moek,

gedragswetenschapper bij Cosis

Theo en Margriet delen kennis over het werken aan veiligheidsvraagstukken binnen gezinnen. Ze leggen uit hoe de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werkt en hoe je gezinnen met een oplossingsgerichte benaderingswijze, genaamd Signaleren van Veiligheid, vooruit kan helpen.

Werkzame factoren in regievoering

op veiligheid

Door Anneke van der Veen, gedragswetenschapper en GZ-psycholoog bij Cosis en Liane Pol, gedragswetenschapper bij de gemeenten Hoogeveen en De Wolden en Joscha Verkerk, coördinator cjg Hoogeveen en teamcoach ondersteuning gemeente Hoogeveen/de Wolden.


In deze workshop is er aandacht voor de samenwerking tussen regievoerders op veiligheid en de hulpverleners. Hoe zorg je nu voor een goede samenwerking en wat kun je daar zelf als regievoerder of hulpverlener in doen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je zicht op de werkzame factoren in de samenwerking.

Sterk uit Armoede

Door Heidi van der Laan, ervaringsdeskundige, en Famke ten Brinke van stichting Mens en Maatschappij.

In deze informatieve en interactieve workshop wordt de aanpak van het Project 'Sterk uit Armoede' toegelicht. Heidi en Famke delen een nieuwe visie op armoede. Sterk uit Armoede is een initiatief van Noorderpoort in samenwerking met de stichting Mens en Maatschappij, gemeenten en werkgevers. De opleiding tot 'Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' is hier onderdeel van.

Seksueel misbruik en mensen met een verstandelijke beperking

Door Simone Ebbers, GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut

Simone schreef met Aafke Scharloo de methodiek SOS; Opvangprogramma bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. In quizvorm bespreekt ze de onderzoeksgegevens. Naderhand ben jij je bewust van de belangrijkste aspecten van seksueel misbruik en de veroorzakende en in standhoudende factoren, je (her)kent de signalen en weet hoe te handelen.

Invloed van jeugdervaringen op het leven

Door Annette van de Knaap, chemicus

Annette is naar aanleiding van haar eigen overlevingstocht in de biochemie van kindermishandeling gedoken en heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Ze stelt de term 'kindermishandeling' ter discussie. De workshop bevat wetenschappelijke kennis over de gevolgen van jeugdtrauma's met als doel om beleidsmakers de verschillende mogelijkheden (en het belang) van preventie te laten zien en hulpverleners te ondersteunen in hun werk. Je kunt ontdekken hoe je eigen jeugdervaringen van invloed zijn op je huidige functioneren.

De levende driehoek

Door Karel Knarren, dramatherapeut bij Cosis

In deze actieve workshop ga je aan de slag met het thema 'samenwerken'. In een levende driehoek van samenwerkende organisaties ontdek je knelpunten en tegelijkertijd ervaar je dat er ook oplossingen zijn om tot een optimale samenwerking te komen.

Video als instrument om veiligheid

te vergroten

Door Jan Paul van Veenen en Coba Mougou, Gezinscoaches en Video Home Trainer

In deze workshop maak je kennis met de inzet van video als interventiemethodiek voor het vergroten van veiligheid, ontwikkelingskansen en het uitbreiden van handelingsvaardigheden van professionals en opvoeders.

De Kinderombudsman en de rechten

van een kind

Door Coby van der Kooi, senior beleidsadviseur bij de Kinderombudsman


Wat zijn de rechten van een kind? Wat doet de Kinderombudsman? Hoe kun je in de praktijk aansluiten op het 'Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind'? Deze workshop is interessant voor iedereen die beslissingen neemt die van invloed zijn op kinderen, bijvoorbeeld als beleidsadviseur, maar het gaat ook over beslissingen die worden genomen in individuele gevallen. In het bijzonder is de workshop bedoeld voor professionals die te maken hebben met kinderen die in armoede opgroeien.

De 18- / 18+ puzzel

Door Lonneke Kamp, ontwikkelmanager gemeente Groningen en Trea Renkema, team coördinator bij Cosis

Voor iedere jongere verandert er veel als ze 18 jaar worden. Maar er zijn jongeren die al voor hun 18e jaar problemen hebben op bepaalde levensgebieden. Voor hen is veilig volwassen worden niet vanzelfsprekend. In een interactieve workshop ga je met elkaar aan de slag om de puzzel van het 18e levensjaar te leggen. Je ervaart daarbij hoe je kunt samenwerken aan een goede oplossing.

Het verschil tussen kunnen en aankunnen

Door Michel Gernaat, gedragswetenschapper bij Cosis en Miranda Pesie, begeleider bij Cosis

Hoe begrijp ik iemand met een (licht) verstandelijke beperking? En hoe zorg ik dat diegene mij begrijpt? Wat is een (licht) verstandelijke beperking eigenlijk? Hoe herken ik dit? Wat mag ik dan verwachten? Door middel van ervaringsoefeningen krijg je een duidelijk beeld van wat een verstandelijke beperking inhoudt en hoe dat voelt.

Middelpuntzoekende strategie

Door Bort Hartog, regiomanager bij Accare en Jackelien Feenstra, gedragswetenschapper bij Ambiq

Hoe leer je als organisatie succesvol samen te werken rondom complexe problematiek?
Vanuit hun ervaring binnen FACT Jeugd Drenthe vertellen Jackelien Feenstra en Bort Hartog hoe 6 verschillende organisaties succesvol samenwerken rondom jeugdigen en hun gezinnen met zeer complexe problematiek. FACT Jeugd richt zich op Jeugdigen van 0-23 jaar die geen hulp willen (zorgmijders) en of gestapelde problemen hebben
zoals uitval bij school/stage/werk, verslaving, criminaliteit, ernstige psychische problemen, ernstige gezinsproblemen, vaardigheidstekorten, verstandelijke beperking of problemen met financiën en wet- en regelgeving waardoor gewone hulp ontoereikend is.
Jackelien is als orthopedagoog-generalist en traumatherapeut werkzaam binnen FACT Jeugdteam Meppel. Bort is naast regiomanager, systeemtherapeut en als voorzitter van de stuurgroep FACT Jeugd Drenthe actief.

Meld je direct aan!